Казина
775
Потребители на сайта
9157

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Държавна комисия по хазарта

 

Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите. Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на държавната комисия се назначават от министъра на финансите. Председателят ръководи дейността на държавната комисия и я представлява. Членовете на държавната комисия могат да бъдат само български граждани с висше образование, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

 

Бюлетин на ДКХ за 4-то тримесечие на 2016 г. 

  _МЕСЕЦ_10_11_12_2016-pdf

 

Бюлетин на ДКХ за 3-то тримесечие на 2016 г.   

 _МЕСЕЦ_7_8_9_2016-pdf

 

Бюлетин на ДКХ за 2-то тримесечие на 2016 г.   

 _МЕСЕЦ_4_5_6_2016-pdf

 

Бюлетин на ДКХ за 1-то тримесечие на 2016 г. 

 _МЕСЕЦ_1_2_3_2016-pdf

 

 

 

Галерия

Коментари

Остави отговор

Links