Казина
776
Потребители на сайта
10348
Казина
Казината в България

Игрална Зала-Gaming Club-София-Гоце Делчев 6

Брой игрално оборудване: 109
Брой игрални места на игралното оборудване: 116
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала-Gaming Club-Софея-Сливница 133

Брой игрално оборудване: 58
Брой игрални места на игралното оборудване: 69
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Боян Дановски

Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Борис Стефанов

Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 5

Игрална Зала-Gaming Club-София-Панчо Влад-ров

Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Методи Попов 15

Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала-Gaming Club-София-Ботунец

Брой игрално оборудване: 50
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Ал Малинов 51

Брой игрално оборудване: 52
Брой игрални места на игралното оборудване: 57
Брой джакпот система/и : 2

Игрална Зала-Gaming Club-София-кн Мария Луиза 35

Брой игрално оборудване: 58
Брой игрални места на игралното оборудване: 65
Брой джакпот система/и : 7

КАЗИНО-CASINO-София-княгиня Клементина 4

Брой игрални маси: 5
Брой игрално оборудване: 53
Брой игрални места на игралното оборудване: 58
Брой джакпот система/и : 5

Игрална Зала-Gaming Club-София-Ломско шосе 61

Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 8

КАЗИНО-CASINO-София-Панчо Владигегов 44

Брой игрални маси: 5
Брой игрално оборудване: 40
Брой игрални места на игралното оборудване: 45
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала-Gaming Club-София-подлез НДК

Брой игрално оборудване: 29
Брой игрални места на игралното оборудване: 68
Брой джакпот система/и : 4

Игрална Зала-Gaming Club-София-Мария Луиза 98

Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Мария Луиза 102

Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 97
Брой джакпот система/и : 5

Игрална Зала-Gaming Club-София-Мадрид 4

Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Доб-ва скала 33

Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала-Gaming Club-София-Хр Стефчов 13

Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 2

Игрална Зала-Gaming Club-София-Люлин 10

Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 51
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала-Gaming Club-София-Монтевидео 39

Брой игрално оборудване: 52
Брой игрални места на игралното оборудване: 59
Брой джакпот система/и: 7

Игрална Зала-Gaming Club-София-Андрей Сахаров 14

Брой игрално оборудване: 52
Брой игрални места на игралното оборудване: 59
Брой джакпот система/и: 7

Игрална Зала-Gaming Club-София-Цар-дско шосе 14

Брой игрално оборудване: 75
Брой игрални места на игралното оборудване: 94
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала-Gaming Club-София-Скобелев 47

Брой игрално оборудване: 75
Брой игрални места на игралното оборудване: 82
Брой джакпот система/и : 9

Игрална Зала – Gaming Club – София

София, булевард Ломско шосе 151

Брой игрално оборудване: 81
Брой игрални места на игралното оборудване: 100
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

София, булевард Александър Стамболийски бл.65, България

Брой игрално оборудване: 78
Брой игрални места на игралното оборудване: 85
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

София, Русалски лък 2, България

Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

София, княгиня Мария Луиза 102, България

Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

булевард „Константин Величков“ 57, София, България

Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

булевард „Македония“ 2-4, София, България

Брой игрално оборудване: 44
Брой игрални места на игралното оборудване: 51
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

булевард „Черни връх“ 100, София, България

Брой игрално оборудване: 115
Брой игрални места на игралното оборудване: 147
Брой джакпот система/и : 10

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 77
Брой игрални места на игралното оборудване: 89
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 2

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 50
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 92
Брой игрални места на игралното оборудване: 110
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 2

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 64
Брой игрални места на игралното оборудване: 71
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 67
Брой игрални места на игралното оборудване: 74
Брой джакпот система/и : 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 49
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и : 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 41
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 50
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 49
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 88
Брой игрални места на игралното оборудване: 105
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 58
Брой игрални места на игралното оборудване: 70
Брой джакпот система/и : 8

КАЗИНО – CASINO – София

КАЗИНО - CASINO
Брой игрални маси: 13
Брой игрално оборудване: 27
Брой игрални места на игралното оборудване: 34
Брой джакпот система/и: 1

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 61
Брой игрални места на игралното оборудване: 79
Брой джакпот система/и : 8

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 88
Брой игрални места на игралното оборудване: 95
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 58
Брой игрални места на игралното оборудване: 63
Брой джакпот система/и : 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 59
Брой игрални места на игралното оборудване: 64
Брой джакпот система/и : 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 51
Брой джакпот система/и : 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 7

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 57
Брой игрални места на игралното оборудване: 61
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 1

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и : 9

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 49
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и : 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и : 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 28
Брой игрални места на игралното оборудване: 80
Брой джакпот система/и : 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 51
Брой игрални места на игралното оборудване: 58
Брой джакпот система/и: 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 42
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 63
Брой игрални места на игралното оборудване: 79
Брой джакпот система/и: 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 50
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и: 8

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 49
Брой игрални места на игралното оборудване: 53
Брой джакпот система/и: 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 54
Брой джакпот система/и: 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 50
Брой игрални места на игралното оборудване: 55
Брой джакпот система/и: 3

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 5

КАЗИНО – CASINO – София

КАЗИНО - CASINO
Брой игрални маси: 17
Брой игрално оборудване: 90
Брой игрални места на игралното оборудване: 97
Брой джакпот система/и: 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 5

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 4

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 30
Брой игрални места на игралното оборудване: 121
Брой джакпот система/и: 3

КАЗИНО – CASINO – София

КАЗИНО - CASINO
Брой игрални маси: 9
Брой игрално оборудване: 56
Брой игрални места на игралното оборудване: 63
Брой джакпот система/и: 6

КАЗИНО – CASINO – София

КАЗИНО - CASINO
Брой игрални маси: 16
Брой игрално оборудване: 140
Брой игрални места на игралното оборудване: 154
Брой джакпот система/и: 6

Игрална Зала – Gaming Club – София

Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 4

Gaming Club LUXOR – АРСЕНАЛСКИ – София

Докоснете се до величието на египетските фараони.
Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 44
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 4

Виж

Gaming Club LUXOR – ДИАНАБАД – София

Докоснете се до величието на египетските фараони.
Не е нужно да посетите Египет, за да се докоснете до величието на фараоните!
Това може да стане и в Gaming Club Luxor.
Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 44
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 7

Виж

Gaming Club Luxor – ДРУЖБА – София

Докоснете се до величието на египетските фараони.
Не е нужно да посетите Египет, за да се докоснете до величието на фараоните!
Това може да стане и в Gaming Club Luxor
Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 59
Брой игрални места на игралното оборудване: 66
Брой джакпот система/и: 9

Виж

Верига казина „Luxor“ – Хазартният кръгозор на София

Докоснете се до величието на египетските фараони.
Не е нужно да посетите Египет, за да се докоснете до величието на фараоните!
Това може да стане и в Gaming Club Luxor.
Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 41
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 7

Виж

Gaming Club „MAX Win“ – София

Месечна томбола - 28.02.2017!!!
Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и: 6

Виж

GAMING CLUB “IMPERIA“ – гр. София – Днес отново бонус изненада!!!

Казино Империя в град София
Active mistery - 10 000,00
Игрална Зала - Gaming Club
Брой игрално оборудване: 56
Брой игрални места на игралното оборудване: 61
Брой джакпот система/и: 7

Виж

София 87

Gaming Club LUXOR - АРСЕНАЛСКИ

Gaming Club LUXOR – АРСЕНАЛСКИ – София

Игрална Зала – Gaming Club
Брой игрално оборудване: 44
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 4

GAMING CLUB LUXOR - ДИАНАБАД

Gaming Club LUXOR – ДИАНАБАД – София

Игрална Зала – Gaming Club
Брой игрално оборудване: 44
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 7

Gaming Club Luxor - Дружба

Gaming Club Luxor – ДРУЖБА – София

Игрална Зала – Gaming Club
Брой игрално оборудване: 59
Брой игрални места на игралното оборудване: 66
Брой джакпот система/и: 9

cvm_2700%d0%be%d0%ba

Верига казина „Luxor“ – Хазартният кръгозор на София

Игрална Зала – Gaming Club
Брой игрално оборудване: 41
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 7

Max Win

Gaming Club „MAX Win“ – София

Игрална Зала – Gaming Club
Брой игрално оборудване: 47
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и: 6

Imperia Sofia

GAMING CLUB “IMPERIA“ – гр. София – Днес отново бонус изненада!!!

Казино Империя в град София
Брандът „Гейминг Клуб Империя“ се утвърди с годините като символ на качество, коректност и щедрост! Залите ни са и остават верен избор за много клиенти в страната! Обектите ни и раздадените в тях печалби, бонуси, мистерии и джакпоти растат с всеки изминал ден! Персоналът ни, подбран сред най-добрите и опитни служители в бранша, е денонощно на разположение на вашите търсения и желания! Техниката, която ще откриете при нас е селектирана сред най-новите и актуални казино иновации! Залагайки и играейки заедно, забавленията и постъпленията са гарантирани!

Links
МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

Събития